Imprint

Total d.o.o.

(Autorizovani distributer brenda Hurom za Bosnu i Hercegovinu)

Adresa
Emerika Bluma 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID broj: 4201014660003
PDV broj: 201014660003
Br. Rj. 065-0-Reg-11-000437