FAQ

Spremnik se ne može otvoriti nakon cijeđenja.
Hurom sporo rotira 43 puta u minuti i tako cijedi svježi sok.
Ako namirnice ubacujete brže od brzine rotacije, komora se može prepuniti i spremnik se možda neće moći otvoriti neko vrijeme.
Jeste li ubacili nešto sa sitnim sjemenkama poput grožđa, ili vlaknaste sastojke kao što je celer?
Ako jeste, postavite polugu u poluotvoreni položaj (Half-Open) nakon početka cijeđenja.
Tako će se spremnik sigurno otvoriti.

Pritisnite i držite dugme za suprotni smjer (Reverse) 10-20 sekundi (2 puta).
Istovremeno odvrnite spremnik u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, nakon čega će se poklopac lako otvoriti.

Tokom cijeđenja sok curi iz komore.
Provjerite da li su obloga na dnu komore i silikonski brisač na bočnoj strani rotirajuće četkice pravilno umetnuti.
Provjerite da li su i obloga komore i rotirajući brisač dovoljno pritegnuti.

Ako spadnu ili primijetite da sok curi tokom cijeđenja, promijenite oblogu komore i vidite da li to rješava problem.
Pozovite A/S centar ako ste izgubili zaptivni element.

Sok ima previše pjene.
Voće i povrće kao što je jabuka, špinat, kelj, kupus i ananas može stvarati pjenu.
I pjena sadrži hranjive sastojke kao što su enzimi, minerali i vitamini. Dakle, ako nije problem za gutanje, preporučujemo da pijete sok i pjenu zajedno.
Vidim neku oznaku na vijku ili na cjedilu.
Ne brinite. Ta oznaka nastaje u zadnjem koraku termičke obrade u proizvodnji. Ne radi se o grešci.

Ogrebotina / neravnina / znak mača
Ovo nisu greške. Takve oznake nastaju u zadnjem koraku termičke obrade u proizvodnji.

Jednostavno čišćenje ne radi kako treba, tj. kao u TV emisiji
Jednostavno čišćenje stavljanjem vode u komoru i rotacijom je samo privremeno rješenje koja se može koristiti između sastojaka kada pravite različite vrste sokova.
Nakon što ste završili s cijeđenjem soka, rastavite sve dijelove i temeljito ih očistite.

Najkvalitetniji sok se obično dobija cijeđenjem pune komore nekoliko puta uzastopno.
Preporučujemo da rastavite komoru i operete sve dijelove nakon cijeđenja veće količine soka.
*Količina soka za najbolji kvalitet bez čišćenja zavisi od vrste namirnica.

Je li moguće cijediti smrznuto voće i povrće?
Smrznuto voće i povrće može oštetiti proizvod, pa sastojke prije cijeđenja treba odmrznuti.
Hurom nema noževe i sporo se okreće metodom stiskanja.
To znači da smrznuto voće i povrće može prouzrokovati oštećenje ili kvar proizvoda.
Da li je moguće cijediti namirnice s tvrdim sjemenkama?
Sastojke s tvrdim sjemenkama koje je teško žvakati zubima, poput breskve, manga, trešanja i slično, treba ukloniti prije cijeđenja jer mogu prouzrokovati oštećenja na proizvodu.
Aparat bučno radi
Zavisno od vrste namirnica, npr. kod vlaknastog povrća poput kupusa, mrkve i kelja, moguća je pojava buke tokom cijeđenja.